Privacyverklaring

Volledig conform de Europese GDPR-bepaling proberen we zoveel mogelijk de privacy van u als webbezoeker te garanderen. Dit doen we aan de hand van
Dataminimalisatie: De enige gegevens die wij van u bijhouden, zijn deze die u zelf ingaf via (contact)formulieren op de website of via de shop.  Dit zijn ook de enige gegevens die we echt nodig hebben. Wij vragen geen andere gegevens op.
Concreet betekent dit voor de webwinkel uw naam, adres en andere contactgegevens zoals email, telefoon,… Financiële info houden we niet zelf bij, aangezien we enkel via overschrijving werken. Uiteraard kunnen we uw overschrijvingsgegevens wel zelf consulteren via onze bankapplicatie.
Voor contactformulieren of informatie-aanvragen betekent dit uw naam, emailadres, telefoonnummer, … worden bijgehouden.
Deze gegevens worden voor geen andere doeleinden gebruikt.  Deze gegevens worden niet met andere partijen gedeeld binnen of buiten de EU.

Disclaimer

Door deze website te bezoeken, gaat u ermee akkoord dat de gegevens die u invult in contactformulieren of op de shop, door ons worden bijgehouden om respectievelijk  o u op de gewenste manier te kunnen contacteren of een correcte werking van de shop en afhandeling van uw bestelling te garanderen.
Eveneens verklaart u zich akkoord dat we cookies gebruiken om bv. deze disclaimer of anonieme statistische gegevens via Google Analytics bij te houden.
Minderjarigen hebben de toestemming van een ouder/voogd nodig om zich met deze disclaimer akkoord te kunnen verklaren.

Verantwoord gebruik van cookies

Op de website worden cookies gebruikt voor de Disclaimer en voor Google Analytics.  De Disclaimer-cookie onthoudt uw keuze met betrekking tot uw akkoord met de gebruiksvoorwaarden van de website.  Zodoende moet u niet bij elk bezoek opnieuw uzelf akkoord verklaren met onze Disclaimer.
De Google-analytics-cookies houden op geanonimiseerde wijze het surfgedrag op onze site bij, zodat wij over statistische gegevens beschikken mbt het gebruik van de site. 

Inzage in gegevens

U  heeft het recht om via ons contactformulier, via email of op enerlei andere wijze uw gegevens, die wij beheren, ter inzage op te vragen.
U hebt ook recht op uw gegevens te laten verbeteren of te laten verwijderen uit onze databanken.

Je kan jezelf hier wissen:

Klachten

Indien u toch klachten heeft mbt uw privacy op deze site:

https://www.privacycommission.be/nl
commission@privacycommission.be
Adres

  • Drukpersstraat 35
  • 1000 Brussel

Telefoon: 

  • 02 274 48 00
  • 02 274 48 78 (Eerstelijnshulp voor vragen)

Fax: 

  • 02 274 48 35